logo

Македонски

СервисиЦентро Унион сервис (Фаворит Електроникс)

бул. Партизански одреди бр. 154, Скопје
тел.: 02 2440 - 070
E-mail : servis@centrounion.com.mk

ПНП Електроник-Нова Дооел

ул.Никола Русински бр.15 лок.112
Скопје

Мис електро компани

ул. 11-ти октомври бр. 7а
Прилеп

Сервис Сименс дооел

ул. Гоце Делчев бр. 86
Кичево (Макед. Брод)

Сервис термофриз

ул. Славеј планина 97
Охрид

Далас експрес

ул. Вишесница бр. 6
Кавадарци (Неготино, Демир Капија)

Електромеханика Гушев дооел

ул. Гоце Делчев бр. 24
Струмица

Ампер Младен Дооел

ул. Борис Трајковски бр. 19
Кр. Паланка

Алфа електротехника доо

ул. Истра бб
Пехчево (Берово, Делчево, Мак. Каменица)

Ден – Ман Далавера

ул. Јане Сандански бр. 92
Свети Николе (Кратово, Злетово, Пробиштип)

Сервис Фриго-Тони

ул. Благој Нечев бр. 39
Велес

Сервис ДЕСПОТ

ул. Милојкова бр. 9
Штип

Хот Контрол-Сервис

бул.Гевгелија бр.24 а
Гевгелија

Сервис Енергетико дооел

ул. Браќа Ѓиновски бр. 79
Гостивар

РТВ СЕРВИС ШЕСТА

ул.Тодор Александров (ламела 1)
Пробиштип (Кратово, Злетово)

Никола Влавчески-Сервис

с.Пештани
(Струга, Дебар)

Сервис Ѓоко Дооел

ул.Видое Смилевски Бато бр.43-11/10
Тетово

Владо Блажевски-Сервис

нас.Јанковец бб
Ресен

Електро Сервис-Јован

ул.Благојче Сиљаноски бр.58
Битола

Елоктроматика СЗД

ул. Тошо Арсов бр. 5
Кочани
Виница

Боби-Домус Дооел

с.Долно Коњаре ул.1 бр.215
Куманово

Тони Атанасов

ул. Благој Туфанов бр.22
Радовиш

Електро Сервис - Мите

ул.Методија Митевски бр.12
Струмица