#МојFAVORITдом

Блесково чисти алишта и поголема заштита од вируси со Favorite Electronics машините за перење

Најдобриот пријател на секое домаќинство, посебно во период кога сме повеќе дома. Машините за перење алишта од Favorit Electronics MPI 8124 имаат капацитет до 8 kg, ИНВЕРТЕР мотор со 10 години гаранција на мотор, енергетска класа: A+++, со програма за брзо перење 15 мин. на 30°

Top