#МојFAVORITдом

„Не може секогаш да го добиете она што го сакате, но ако се обидете, понекогаш може да го најдете она што ви е потребно.“ – Мик Џегер

Top