#МојFAVORITдом

„Среќата не зависи од надворешните работи, туку од начинот на кој ние гледаме на нив.“

? FAVORIT electronics e синоним за добивање на најдоброто за своите пари ?

Top